Raport monitorimi vjetor. “Lufta ndaj korrupsionit, drogës dhe krimit të organizuar”.

Raport Final Monitorimi “FOL Për Drejtësinë” , është një projekt i implementuar nga Qendra FOL, mbështetur nga U.S. Embassy-Tirana. Ekspertët e Qendrës “FOL” nga muaji Nëntor 2020 kanë monitoruar proaktivisht procesin e procedimeve penale të referuara nga policia, të regjistruara pranë Prokurorisë,  pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe …

Raport monitorimi vjetor. “Lufta ndaj korrupsionit, drogës dhe krimit të organizuar”. Read More »