“FOL për drejtësinë” është një projekt i realizuar nga Qendra “FOL”, me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës
Read More

Raport Final Monitorimi "FOL Për Drejtësinë" , është një projekt i implementuar nga Qendra FOL, mbështetur nga U.S. Embassy-Tirana. Ekspertët e Qendrës “FOL” nga muaji Nëntor 2020
Read More

Na kontaktoni

Rruga Pjetër Budi 69 Tiranë.

Info@fol.org.al

Mobile & WhatsApp +355682082888