Raport monitorimi vjetor. “Lufta ndaj korrupsionit, drogës dhe krimit të organizuar”.

Raport Final Monitorimi

“FOL Për Drejtësinë” , është një projekt i implementuar nga Qendra FOL, mbështetur nga U.S. Embassy-Tirana.
Ekspertët e Qendrës “FOL” nga muaji Nëntor 2020 kanë monitoruar proaktivisht procesin e procedimeve penale të referuara nga policia, të regjistruara pranë Prokurorisë,  pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK). Monitorimi është shtrirë edhe në shqyrtimin e këtyre procedimeve penale pranë sistemit gjyqësor, bazuar në databazën online të publikuar në websiten www.fol.org.al 

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin