Raport monitorimi “Lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar”

 “FOL për drejtësinë” është një projekt i realizuar nga Qendra “FOL”, me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së ShBA në Tiranë. Qëllimi kryesor ishte monitorimi përmes një platforme online në www.fol.org.al, të hetimeve publike nga Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) për 23 vepra penale, si dhe ndjekjen e ecurisë së çështjeve nën monitorim, pjesë e projektit 2020-2021. Përmes këtij monitorimi 1 vjeçar të nisur në datën 1 gusht 2022, Qendra FOL
publikoi 3 raporte periodike . Ndërkohë, raporti vjetor sjell gjetjet, bazuar në çdo rast për kategorinë e veprave penale të monitoruara, ku  përfshihen dosjet e publikuara zyrtarisht nga SPAK, por edhe dosjet e denoncuara nga qytetarët dhe shoqëria civile.
Për më tepër klikoni në adresën Qendra Fol

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin